Návštevy
dnes: 7celkove: 273

Úvod

Firma I-sys ponúka komplexné pokrytie inžinieringu, dodávky, montáže priemyselných izolácii a oplechovania a riadenia projektov všetkých rozmerov. Súčasťou služieb sú Projektová podpora a poradenstvo, prípadné sprievodné elektrické ohrevy, Termovízne merania a energetické audity, Dodanie komplexnej projektovej dokumentácie izolácii.

TECHNICKÉ IZOLÁCIE
Tepelné izolácie • Chladové izolácie • Protipožiarne izolácie • Elektrické ohrevy • Klampiarske práce • Projekcia a poradenstvo • Energetické audity

NAŠE VÝHODY:

 • Dlhoročné skúsenosti a vysoká odbornosť pracovníkov v rôznych odvetviach priemyslu
 • Vysoko kvalifikovaný technický manažment s rozsiahlymi znalosťami technických riešení v oblasti priemyselných izolácii a oplechovania
 • Profesionálny a zodpovedný prístup na obchodnej úrovni
 • Efektívny spôsob plánovania,  riadenia a koordinácie projektov a vysoký komunikačný štandard
 • Komunikácia v Anglickom a Nemeckom jazyku samozrejmosťou
 • Najmodernejšie strojové vybavenie pre klampiarsku prípravu
 • Overené výrobné a montáže postupy
 • Schopnosť pružne reagovať na technické požiadavky zákazníka a prispôsobiť sa potrebe použitia nových druhov materiálu a novým montážnym technikám


NAŠE ZÁSADY (KONCEPT):

 • Prvotriedna kvalita a vysoká efektivita riešenia pre zákazníka
 • Systematické riadenie a operatívna koordinácia projektov
 • Vysoké požiadavky na dodržiavanie bezpečnostných pravidiel pri práci, Pravidelné BOZP a PO školenia zamestnancov


NAŠE SKÚSENOSTI:

 • Dlhoročné skúsenosti riadiaceho personálu s požiadavkami zákazníka a technickými riešeniami izolačného krytia a oplechovania
 • Skúsenosti v oblasti Energetického, Chemického, Petrochemického, Papierenského, Potravinárskeho, Drevospracujúceho priemyslu, v oblasti Administratívnych a obchodných stavieb
 • Bohaté skúsenosti realizácie projektov v zahraničí a pre zahraničných partnerov